சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

திருத்தந்தை பிரான்சிஸின் இறையியல்

காஸ்தெல்கந்தோல்ஃபோவில் சந்திக்கும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்,  முன்னாள் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட்

காஸ்தெல்கந்தோல்ஃபோவில் சந்திக்கும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், முன்னாள் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட்

முன்னாள் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட் அவர்களின் கடிதம்

13/03/2018 14:50

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், மெய்யியல் மற்றும் இறையியலில் ஆழமான பயிற்சி பெற்றுள்ள ஒரு மனிதர் என்றும், அவர், குறிப்பிட்ட மெய்யியல் மற்றும் இறையியல் உருவாக்கம் இல்லாத வெறும் நடைமுறை மனிதர் என்று சொல்வது, அறிவற்ற முற்சார்பு எண்ணத்தின் வெளிப்பாடு என்றும், முன்னாள் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட்