சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் மறையுரை

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் மறையுரையாற்றுகிறார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் மறையுரையாற்றுகிறார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

கிறிஸ்து உண்மையான சுதந்திரத்தை அளிக்கின்றார்

13/04/2018 15:07

உண்மையான கிறிஸ்தவ சுதந்திரம் என்பது, நம் வாழ்வில் தெளிவான  மனத்துடன் கடவுளுக்கு இடம் ஒதுக்குவது மற்றும், இயேசுவைப் பின்செல்வதாகும் என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இவ்வெள்ளி காலையில் மறையுரையாற்றினார். வத்திக்கானில் தான் தங்கியிருக்கும் சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில், 

 

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்  சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில்  மறையுரையாற்றுகிறார்

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் மறையுரையாற்றுகிறார்

திருச்சிலுவையை நோக்கும்போது நஞ்சான இதயங்கள் குணமாகின்றன

20/03/2018 16:18

நம் வாழ்வுப் பயணத்தில் மனம் தளர்ந்து, களைப்பாய் இருக்கும்போது, திருச்சிலுவையை நோக்க வேண்டுமென்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இச்செவ்வாய் காலையில், சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் நிறைவேற்றிய திருப்பலியில் கூறினார். பாலைவன நீண்ட பயணத்தாலும், ஒரே உணவை உண்டதாலும் 

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்  திருப்பலி  நிறைவேற்றுகிறார்

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார்

திருத்தந்தை : ஒப்புரவு அருளடையாளத்தில் மன்னிப்பு மட்டுமே

27/02/2018 15:03

நம் வாழ்வை மாற்றுவதற்கு, அச்சுறுத்தாமல், இனிமையுடன் நம்மை அழைக்கும் ஆண்டவரின் மனநிலையை, ஒப்புரவு அருளடையாளத்தை நிறைவேற்றுபவர் கொண்டிருக்குமாறு, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இச்செவ்வாயன்று, கூறினார்.  சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில், இச்செவ்வாய் காலையில் திருப்பலி நிறை

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில்  திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார்  திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

ஆராதனை வழிபாட்டில் அமைதியில் செபிக்க கற்றுக்கொள்வோம்

05/02/2018 15:20

இறைவனின் உடன்படிக்கை குறித்த நினைவுகளை இதயத்தில் தாங்கியவர்களாக, இறை ஆராதனை எனும் மலை நோக்கி நம் பயணத்தைத் தொடர்வோம் என, இத்திங்கள் காலை திருப்பலியில் மறையுரையாற்றினார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். தான் தங்கியிருக்கும் சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் நிறைவேற்றிய திருப்பலியில்,கோவிலுக்கு

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் மறையுரையாற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் மறையுரையாற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

மேய்ப்பர்கள் இயேசுவின் கனிவை வெளிப்படுத்த வேண்டும்

30/01/2018 15:34

இறைமக்களுக்கு மேய்ப்புப்பணியாற்றும் பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளவர்கள், இயேசுவின் கனிவையும், அவரின் நெருக்கத்தையும் எப்போதும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இச்செவ்வாய் காலையில் மறையுரையாற்றினார். பன்னிரு ஆண்டுகளாய் இரத்தப்போக்கினால் வருந்திய பெண் நலம்

 

திருத்தந்தை: அன்னியரைச் சந்திக்க மறுக்கும் மனநிலையே பாவம்

புனித பேதுரு பசிலிக்கா பேராலயத்தில், குடிபெயர்ந்தோர் மற்றும் புலம்பெயர்ந்தோர் உலக நாள் திருப்பலியை நிறைவேற்றும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

திருத்தந்தை: அன்னியரைச் சந்திக்க மறுக்கும் மனநிலையே பாவம்

15/01/2018 12:14

அன்னியரைக் குறித்த அச்சங்களால் ஆள்கொள்ளப்பட்டு, அவர்களைச் சந்திப்பதற்கு மறுக்கும் நம் மனநிலையே நம்மை பாவத்திற்கு இட்டுச் செல்கிறது- திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

திருத்தந்தை : கிறிஸ்தவ செபம் துணிச்சல் மிக்கது

12/01/2018 14:21

இயேசுவில் நம் விசுவாசமும், பல புனிதர்கள் போன்று, இன்னல்கள் நேரத்தில் அவற்றையும் கடந்து செல்லும் நம் துணிச்சலும், கிறிஸ்தவ செபத்தை எடுத்துக்காட்டும் பண்புகள் என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இவ்வெள்ளியன்று மறையுரையில் கூறினார். சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில், இவ்வெள்ளி

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் மறையுரையாற்றும்  திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் மறையுரையாற்றும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

செபிக்காத மேய்ப்பர் மக்களுக்கு நெருக்கமாக இருக்க இயலாது

10/01/2018 12:28

மேய்ப்பரின் அதிகாரம், இறைவனுக்கும் மக்களுக்கும் நெருக்கமாக இருப்பதிலிருந்து வருகின்றது என்று, இச்செவ்வாய் காலை சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் நிறைவேற்றிய திருப்பலியில் மறையுரையாற்றினார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். அதிகாரம் கொண்டவர் போன்று இயேசு போதிப்பது பற்றிக் கூறும், இந்நாளைய