சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் மறையுரை

புனிதர்கள் பேதுரு, பவுல் பெருவிழா திருப்பலியை  வத்திக்கான் தூய பேதுரு வளாகத்தில் நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

புனிதர்கள் பேதுரு, பவுல் பெருவிழா திருப்பலியை வத்திக்கான் தூய பேதுரு வளாகத்தில் நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

கிறிஸ்துவின் மகிமையை அவரின் சிலுவையிலிருந்து பிரிக்க இயலாது

29/06/2018 15:15

திருப்பொழிவுசெய்யப்பட்டவரான கிறிஸ்துவின் மகிமையை, அவரின் சிலுவையிலிருந்து பிரிக்க இயலாது என்பதால், கிறிஸ்துவின் பாதையில் முட்டுக்கட்டையாக இருக்க வேண்டாம் என, கிறிஸ்தவர்களைக் கேட்டுக்கொண்டார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். புனிதர்கள் பேதுரு, பவுல் பெருவிழாவான ஜூன் 29, இவ்வெள்ளிக்கிழமை காலை

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில், காலை திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில், காலை திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

பகைவரை மன்னித்து, செபித்து, அன்புகூர்வது கிறிஸ்தவ பண்பு

19/06/2018 16:26

பகைவருக்காகச் செபித்து, அவர்களையும் அன்புகூர்வதே கிறிஸ்தவ பண்பு என, இச்செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் திருப்பலியில் மறையுரையாற்றினார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். தான் தங்கியிருக்கும் சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில், காலை திருப்பலி நிறைவேற்றி மறையுரை வழங்கிய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் 

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார்  திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சர்வாதிகாரப் பாதை மக்களை அழிப்பதற்கு முதல் படி

18/06/2018 15:35

அவதூறான பொய்ப்பிரச்சாரம், மக்களை அல்லது நிறுவனங்களை அழிப்பதற்கு இட்டுச்செல்லும் முதல்படி என்றும், யூதர்கள் கொல்லப்பட்ட ஆஷ்விஷ் வதைமுகாமில் முடிந்த, சர்வாதிகாரப் போக்கு கொண்ட பலரின் செயல்கள் இதற்குச் சான்று என்றும், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இத்திங்களன்று கூறினார். இத்திங்கள் காலை

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றி மறையுரையாற்றுகிறார்  திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றி மறையுரையாற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

பெண்களை சுயநலத்திற்காகப் பயன்படுத்துவது கடவுளுக்கு எதிரான..

15/06/2018 16:03

புறக்கணிக்கப்பட்ட மற்றும், சுயநலத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் பெண்களுக்காகவும், வேலை கிடைப்பதற்காக தங்களின் மாண்பை விற்கும் சிறுமிகளுக்காகவும் செபிப்போம் என்று, இவ்வெள்ளிக்கிழமை காலையில் சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் நிறைவேற்றிய திருப்பலியில், விசுவாசிகளிடம் கூறினார்,

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில்  திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார்  திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

பிறரை அவமதிப்புக்கு உள்ளாக்குவது, கொல்வதற்கு ஈடாகும்

14/06/2018 16:00

ஒருவரை நாம் அவமதிக்கும்போது, அவரின் வருங்காலத்தைக் கொலை செய்கிறோம் என, இவ்வியாழன் காலை திருப்பலி மறையுரையில் கூறினார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். தான் தங்கியிருக்கும் சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் வியாழன் காலை திருப்பலி நிறைவேற்றி மறையுரை வழங்கிய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள்,

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில்  திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார்  திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

கிறிஸ்தவர்களின் சாட்சிய வாழ்வு உப்பாக, ஒளியாக இருப்பது

12/06/2018 15:27

உணவுக்கு சுவையூட்ட உப்பு பயன்படுகிறது, அதுபோல், ஒளியும் பிறருக்கே ஒளியூட்டுகிறது, இந்த உப்பும், ஒளியும் போன்று, கிறிஸ்தவர்கள் தினசரி வாழ்வில் சாட்சிகளாகச் செயல்படவேண்டும் என அழைப்பு விடுத்தார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.  தான் தங்கியிருக்கும் சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் இச்செ

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

நற்செய்தி அறிவிப்பில் முக்கியமான நாயகர் தூய ஆவியார்

11/06/2018 16:09

அறிவிப்பு, சேவை, கைம்மாறு கருதாமை ஆகிய மூன்றும், நற்செய்தி அறிவிப்பிற்கு மூன்று அடிப்படை கூறுகள் என, திருத்தூதர் பர்னபா விழாவான இத்திங்களன்று மறையுரையாற்றினார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். வத்திக்கானில் தான் தங்கியிருக்கும் சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில், இத்திங்கள் காலையில் திருப்பலி

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் மறையுரையாற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் மறையுரையாற்றுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

கடவுள்மீது நாம் காட்டும் அன்பு, இரக்கச் செயல்கள் வழியாக...

08/06/2018 15:38

கடவுளின் அன்பு எல்லையற்றது, அவரின் எளிமையிலும், இரக்கத்திலும் அவரின் மகத்துவம் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று, சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில், இவ்வெள்ளிக்கிழமை காலையில் மறையுரையாற்றினார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். இயேசுவின் திருஇதயப் பெருவிழாவான இவ்வெள்ளியன்று நிறைவேற்றிய