சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

திருத்தந்தை 2ம் Tawadros

திருத்தந்தை 2ம் Tawadrosக்கு திருத்தந்தையின் வாழ்த்துரை

திருத்தந்தை 2ம் Tawadros முன்னிலையில், திருத்தந்தை வழங்கிய உரை

திருத்தந்தை 2ம் Tawadrosக்கு திருத்தந்தையின் வாழ்த்துரை

29/04/2017 17:29

திருத்தந்தையே, என் அன்பு சகோதரரே, நாம் தொடர்ந்து, அமைதியின் தூதர்களாக, உடன் பயணிகளாக, இவ்வுலகில் வாழ்வதற்கு, இறைவன் அருள் தருவாராக.