சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

திருப்பீட வரலாற்று அறிவியல் குழு

திருப்பீட வரலாற்று அறிவியல் குழு பிரதிநிதிகள் சந்திப்பு

திருப்பீட வரலாற்று அறிவியல் குழு பிரதிநிதிகள் சந்திப்பு

திருப்பீட வரலாற்று அறிவியல் குழு பிரதிநிதிகள் சந்திப்பு

13/06/2018 16:27

இப்புதன் காலையில், வத்திக்கான் தூய பேதுரு வளாகத்தில் அமர்ந்திருந்த பல்லாயிரக்கணக்கான திருப்பயணிகளுக்கு, புதன் பொதுமறைக்கல்வியுரை வழங்குவதற்கு முன்னர், அருளாளர் திருத்தந்தை ஆறாம் பவுல் அரங்கத்திலுள்ள ஓர் அறையில், திருப்பீட வரலாற்று அறிவியல் குழு நடத்திய கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட ஏறக்குறைய