சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

திருவழிபாட்டு மொழிபெயர்ப்பு

திருவழிபாட்டில் திருத்தந்தை

திருவழிபாட்டில் திருத்தந்தை

திருவழிபாட்டு நூல் மொழிபெயர்ப்பு விதிகள் குறித்த விளக்கம்

23/10/2017 15:50

இலத்தீன் மொழியிலுள்ள திருவழிபாட்டு நூல்களை வெவ்வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கும்போது, அதனை திருப்பீடம் ஆராய்ந்து ஒப்புதல் வழங்கிய பின்னரே பயன்படுத்தவேண்டும் என்ற பழைய விதிமுறையை மாற்றி, தற்போது ஆயர் பேரவைகளுக்கு அதிக அதிகாரத்தை வழங்கும் முறை குறித்து மேலும் சில விளக்கங்களை அண்மையில்.........

 

கார்த்தஹேனாவில் திருத்தந்தை திருப்பலி

கார்த்தஹேனாவில் திருத்தந்தை திருப்பலி

திருவழிபாட்டு நூல்கள் மொழிபெயர்ப்பு பற்றிய புதிய ஏடு

13/09/2017 16:26

திருவழிபாட்டு நூல்களின் மொழிபெயர்ப்பை அங்கீகரிப்பதில் தேசிய ஆயர்கள் பேரவைகளுக்கு முதன்மைப் பங்கை அளிப்பதற்கு, திருஅவை சட்டத்தில் மாற்றத்தைக் கொண்டுவந்துள்ளார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். செப்டம்பர் 8ம் தேதி, திருத்தந்தையின் சுய விருப்பத்தின்பேரில் (motu proprio), Magnum Principium என்ற