சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

துறவியர் திருப்பேராயம்

உலகுசார் துறவு கன்னியர் அமைப்பு சட்டத்தொகுப்பு நூல் வெளியீடு

திருத்தந்தையுடன் கர்தினால் João Braz de Aviz

உலகுசார் துறவு கன்னியர் அமைப்பு சட்டத்தொகுப்பு நூல் வெளியீடு

04/07/2018 15:12

"Ecclesia Sponsae Imago" - “மணப்பெண்ணின் உருவமான திருஅவை” என்ற தலைப்பில், சட்ட நூலொன்றை, அர்ப்பணிக்கப்பட்டோர் திருப்பீட பேராயம், இப்புதனன்று வெளியிட்டது.

 

பிலடெல்பியா ஆழ்தியான சபை அருள்சகோதரிகள்

பிலடெல்பியா ஆழ்தியான சபை அருள்சகோதரிகள்

ஆழ்தியானச் சபை அருள்சகோதரிகளுக்கு புதிய நடைமுறைகள்

15/05/2018 15:51

ஆழ்தியானச் சபை அருள்சகோதரிகள், சமூக ஊடகங்களை, சமநிலை மற்றும் விவேகத்துடன் பயன்படுத்தலாம், அவ்வாறு பயன்படுத்தவில்லையென்றால், அவை, சத்தம், செய்திகள், தகவல்கள் போன்றவை நிறைந்து, ஆழ்தியான வாழ்வின் அமைதிக்கு ஆபத்தாக அமையும் என்று, திருப்பீட துறவியர் பேராயம், இச்செவ்வாயன்று வெளியிட்ட