சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

தேசிய ஆயர்கள் பேரவைகள்

கார்த்தஹேனாவில் திருத்தந்தை திருப்பலி

கார்த்தஹேனாவில் திருத்தந்தை திருப்பலி

திருவழிபாட்டு நூல்கள் மொழிபெயர்ப்பு பற்றிய புதிய ஏடு

13/09/2017 16:26

திருவழிபாட்டு நூல்களின் மொழிபெயர்ப்பை அங்கீகரிப்பதில் தேசிய ஆயர்கள் பேரவைகளுக்கு முதன்மைப் பங்கை அளிப்பதற்கு, திருஅவை சட்டத்தில் மாற்றத்தைக் கொண்டுவந்துள்ளார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். செப்டம்பர் 8ம் தேதி, திருத்தந்தையின் சுய விருப்பத்தின்பேரில் (motu proprio), Magnum Principium என்ற