சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

தோனாதிசம்

ஹிப்போ நகர் புனித அகுஸ்தீன்

ஹிப்போ நகர் புனித அகுஸ்தீன்

சாம்பலில் பூத்த சரித்திரம் : புனித அகுஸ்தீன், தோனாதிசம்

16/05/2018 14:55

திருஅவையின் வரலாறு முழுவதும், இரக்கத்திற்கும், நீதிக்கும் இடையே எப்போதும் ஒரு பதட்டநிலை இருந்து வந்தது. நான்காம் மற்றும் ஐந்தாம் நூற்றாண்டுகளில், அல்ஜீரியா நாட்டில், ஹிப்போ நகர் ஆயராகப் பணியாற்றிய புனித அகுஸ்தீனாரின் காலத்தில் இந்த பதட்டநிலை மிக அதிகமாக நிலவியது. மூன்றாம் நூற்றாண்டில், உரோ