சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

நியாயமான வர்த்தக உறவுகள்

பேராயர் இவான் யுர்க்கோவிச்

பேராயர் இவான் யுர்க்கோவிச்

நியாயமான வர்த்தக உறவுகளின் புதிய கலாச்சாரத்திற்கு அழைப்பு

13/09/2017 16:43

ஒத்துழைப்பு மற்றும் பன்னாட்டு ஒருமைப்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட நியாயமான பன்னாட்டு வர்த்தக உறவுகளின் புதிய கலாச்சாரம் அவசியம் என்று கூறினார்,  திருப்பீட அதிகாரி ஒருவர். வர்த்தகம் மற்றும் வளர்ச்சி குறித்த (UNCTAD) ஐ.நா. கருத்தரங்கில், திருப்பீடப் பிரதிநிதியாக கலந்துகொண்டு உரையாற்றிய,