சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட வாகனங்கள்

முன்னோக்கி அழைத்துச் செல்வதே நம் விசுவாசம்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றும் திருத்தந்தை

முன்னோக்கி அழைத்துச் செல்வதே நம் விசுவாசம்

12/03/2018 15:56

நம் விசுவாசம் என்பது, துவங்கிய இடத்திலேயே நின்றுவிடாமல், தொடர்ந்து சென்று கொண்டேயிருக்க வேண்டும் - திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரை