சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

நில அபகரிப்பு

மன்னார் ஆயர், இலங்கைத் தமிழர்கள் சார்பில் அரசிடம் விண்ணப்பம்

மன்னார் ஆயர், இலங்கைத் தமிழர்கள் சார்பில், அரசிடம் விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்தார்.

மன்னார் ஆயர், இலங்கைத் தமிழர்கள் சார்பில் அரசிடம் விண்ணப்பம்

20/04/2017 16:39

தமிழர்களுக்குச் சொந்தமான இடங்கள் அவர்களுக்கு மீண்டும் தரப்படவேண்டும் என்ற கோரிக்கையை, மன்னார் ஆயர், சுவாமிப்பிள்ளை, அரசு அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தார்.

 

இலங்கை : தமிழர்களின் நிலங்களைத் திரும்பப் பெற உரிமை குழுக்கள்

இலங்கை : தமிழர்களின் நிலங்களைத் திரும்பப் பெற, மனித உரிமை குழுக்கள் போராட்டம்

இலங்கை : தமிழர்களின் நிலங்களைத் திரும்பப்பெற உரிமை குழுக்கள்

14/02/2017 15:58

இலங்கை இராணுவத்தால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட நிலங்களை திரும்பப் பெறுவதற்கு, போராடிவரும், தமிழ் குடும்பங்களுடன் மனித உரிமை குழுக்கள் பேரணி