சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

பத்துக் கட்டளைகள்

மறையுரைக்கு முன் மாற்றுத்திறனாளிகளுடன்

மறையுரைக்கு முன் மாற்றுத்திறனாளிகளுடன்

மறைக்கல்வியுரை : மீட்பளிக்கும் அன்பை இறைக்கட்டளைகளில் காண..

27/06/2018 15:01

இறைக்கட்டளைகள் குறித்த நம் தொடர் மறைக்கல்வி உரையில் இன்று, சீனாய் மலையில் மோசேக்கு வழங்கப்பட்ட பத்துக்கட்டளைகள் குறித்து நோக்குவோம். இப்பகுதியைப் பற்றி விடுதலைப்பயண நூல் பிரிவு 20ல் வாசிக்கும்போது, 'நானே உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர்; அடிமை வீடாகிய எகிப்து நாட்டினின்று உன்னை வெளியேறச் செய்தவர்' என...

 

புதன் மறைக்கல்வியுரையின்போது

புதன் மறைக்கல்வியுரையின்போது

மறைக்கல்வியுரை : அருளின் புது வாழ்வில் திருச்சட்ட நிறைவு

13/06/2018 16:00

இயேசுவை நோக்கி ஓர் இளைஞர், 'நிலைவாழ்வை உரிமையாக்கிக் கொள்ள, நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?' என கேட்கிறார். இன்றைய உலகில் பொதுவாகக் காணப்படும் ஓர் ஆவலை வெளிப்படுத்துவதாக இந்த கேள்வி உள்ளது. இன்றைய உலகில், குறிப்பாக இளையோர், சுவையற்ற ஒரு சாதாரண வாழ்வோடு நிறைவுகாண முடியாமல், ஓர் உண்மையான, முழுமையான வாழ்வு