சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

பாதுகாப்பான குடிநீர்

பேராயர் இவான் யுர்க்கோவிச்

பேராயர் இவான் யுர்க்கோவிச்

பொதுவான கொள்கை அமைப்பில் தண்ணீருக்கு முக்கியத்துவம்

12/09/2017 15:51

ஒவ்வொருவரின் அடிப்படை உரிமையாகவுள்ள, சுத்தமான குடிநீரைப் பெறும் உரிமை செயல்படுத்தப்படுவதைத் தடைசெய்யும் தன்னல ஆதாயங்களுக்கு, நடைமுறை தீர்வுகளைக் காண்பதற்கு, பன்னாட்டு சமுதாயத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்படுகின்றது என்று, திருப்பீட அதிகாரி ஒருவர் கூறினார். ஜெனீவாவில் நடைபெற்றுவரும் மனித

 

உலகில் 30 விழுக்காட்டினருக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் இல்லை

நெடுந்தூரம் நடந்து நீர் கொணரும் பெண்

உலகில் 30 விழுக்காட்டினருக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் இல்லை

13/07/2017 15:14

உலகில் வாழும் பத்துபேருக்கு மூன்று பேர், தகுந்த, பாதுகாப்பான குடிநீர் வசதிகளும், பத்துபேருக்கு ஆறுபேர், கழிவறை வசதிகளும் இன்றி வாழ்கின்றனர் - ஐ.நா. அவை