சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

பாதுகாப்பான குடிநீர்

உலகில் 30 விழுக்காட்டினருக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் இல்லை

நெடுந்தூரம் நடந்து நீர் கொணரும் பெண்

உலகில் 30 விழுக்காட்டினருக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் இல்லை

13/07/2017 15:14

உலகில் வாழும் பத்துபேருக்கு மூன்று பேர், தகுந்த, பாதுகாப்பான குடிநீர் வசதிகளும், பத்துபேருக்கு ஆறுபேர், கழிவறை வசதிகளும் இன்றி வாழ்கின்றனர் - ஐ.நா. அவை 

 

மோதல்களுக்குப் பதில், உறவை வளர்க்க, தண்ணீர் பயன்படவேண்டும்

அரிதாகிவரும் நீர் வளம்

மோதல்களுக்குப் பதில், உறவை வளர்க்க, தண்ணீர் பயன்படவேண்டும்

23/11/2016 15:49

மனித வரலாற்றில், நிலமும், நிலத்தடி எண்ணையும் இதுவரை மோதல்களை உருவாக்கி வந்துள்ளதுபோல், இனி வரும் ஆண்டுகளில், தண்ணீரும் மோதல்களை உருவாக்கும்.