சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

பாப்பிறைக் கழகங்கள்

புதன் மறைக்கல்வியுரையில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

புதன் மறைக்கல்வியுரையில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

திருஅவை தந்தையரின் ஞானம், வருங்காலத்தினருக்கு...

06/12/2017 15:20

இலத்தீன் மொழியிலும், கலாச்சாரத்திலும் பொதிந்துள்ள திருஅவை தந்தையரின் ஞானத்தை வருங்காலத் தலைமுறையினருக்கு அறிமுகம் செய்வது, வத்திக்கான் அறிஞர்களின் கடமை என்று திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் கூறியுள்ளார். உரோம் நகரில், பாப்பிறை கழகங்களின் 22வது அமர்வு நடைபெறுவதையொட்டி, திருத்தந்தை, இக்கழக

 

திருத்தந்தை - அக்கறையற்ற மனநிலையை அழகினால் வெல்க

புதன் மறைக்கல்வியின் முடிவில், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

திருத்தந்தை - அக்கறையற்ற மனநிலையை அழகினால் வெல்க

07/12/2016 16:27

அக்கறையற்ற மனநிலையை உருவாக்கும் இவ்வுலகச் சூழலை, அழகின் ஒளிச் சிதறல்களால் எதிர்கொள்ளவேண்டும் - திருத்தந்தை வழங்கிய செய்தி