சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

பிரிவினை உருவாக்குதல்

திருத்தந்தை : உண்மையான கோட்பாடு ஒன்றிணைக்கும்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத் திருப்பலியில் மறையுரை வழங்கும் திருத்தந்தை

திருத்தந்தை : உண்மையான கோட்பாடு ஒன்றிணைக்கும்

19/05/2017 15:58

உண்மையான கோட்பாடு ஒன்றிணைக்கும், மாறாக, கருத்தியல் கொள்கைகள் பிரிவினையை ஏற்படுத்தும் என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், மறையுரை வழங்கினார்.