சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

புதன் பொது மறைக்கல்வி

திருந்தந்தையின் மறைக்கல்வியுரையின்போது....

திருந்தந்தையின் மறைக்கல்வியுரையின்போது.....

திருத்தந்தையின் மறைக்கல்வியுரை : திருமுழுக்கில் புது வாழ்வு

09/05/2018 15:35

திருமுழுக்கு குறித்த நம் இப்புதன் தொடரில், இன்று, திருமுழுக்கின் மையச் சடங்குமுறை நோக்கிச் செல்வோம். தண்ணீர் ஊற்றப்படுவது, மற்றும் தூய மூவொரு கடவுளிடம் வேண்டுவதன் வழியாக, நாம், இயேசுவின் மரணம் மற்றும் புது வாழ்வுக்கான உயிர்ப்பில் மூழ்குகிறோம். இவ்வாறு புதிதாகப் பிறந்த நாம், பாவம் எனும்...... 

 

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்  பொது மறைக்கல்வியுரையில்

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் பொது மறைக்கல்வியுரையில்

சிரியா, உலகின் அமைதிக்காக செபமாலை செபியுங்கள்

09/05/2018 15:26

இறைவனின் அன்னைக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்த மே மாதத்தில், ஒவ்வொரு நாளும் செபமாலை செபித்து, சிரியாவிலும், உலகமனைத்திலும் அமைதி நிலவுவதற்காக ஒப்புக்கொடுக்குமாறு, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இப்புதன்கிழமையன்று அழைப்பு விடுத்தார். வத்திக்கான் தூய பேதுரு வளாகத்தில், இப்புதன் காலை 

 

திருத்தந்தை மறைக்கல்வி:  திருமுழுக்குச் சடங்கின் அர்த்தங்கள்

புதன் மறைக்கல்வி உரைக்குப் பின் மக்களைச் சந்திக்கும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

திருத்தந்தை மறைக்கல்வி: திருமுழுக்குச் சடங்கின் அர்த்தங்கள்

02/05/2018 15:11

இவ்வார மறைக்கல்வி உரையில், திருமுழுக்குச் சடங்கில் தண்ணீரை ஆசீர்வதித்தல், சாத்தானை மறுதலித்தல், விசுவாசத்தை அறிக்கையிடுதல் ஆகியவை குறித்து விவரித்தார்.

 

புதன் மறைக்கல்வியுரையில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

புதன் மறைக்கல்வியுரையில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

கொரியத் தலைவர்கள் சந்திப்பிற்கு திருத்தந்தையின் செபங்கள்

25/04/2018 16:00

அமைதியை மிக ஆர்வமாக நாடும் கொரிய மக்களுக்கு என் தனிப்பட்ட செபங்களையும், திருஅவை அனைத்தின் அருகாமையையும் நான் உறுதி கூறுகிறேன் என்று திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இப்புதன் மறைக்கல்வி உரையின் இறுதியில் கூறினார். ஏப்ரல் 27, வருகிற வெள்ளியன்று, தென் கொரியா மற்றும் வட கொரியாவின் அரசுத் தலைவர்கள்

 

புதன் மறைக்கல்வியுரையில் இரு கொரிய நாடுகளின் அரசுத்தலைவர்கள் சந்திப்பு பற்றி பேசிய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

புதன் மறைக்கல்வியுரையில் இரு கொரிய நாடுகளின் அரசுத்தலைவர்கள் சந்திப்பு பற்றி பேசிய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

திருத்தந்தை:திருமுழுக்கு தீமையை மேற்கொள்ள சக்தி அளிக்கிறது

25/04/2018 15:44

அன்பு சகோதர, சகோதரிகளே, திருமுழுக்கு அருளடையாளம் பற்றிய நமது மறைக்கல்வியில், கிறிஸ்து, மரணத்திலிருந்து வாழ்வுக்குக் கடந்து சென்ற பாஸ்கா மறையுண்மையில், விசுவாசம் வழியாக நாம் நுழைவதற்கு, திருமுழுக்கு அருளடையாளம் கதவாக அமைந்துள்ளது என நோக்கினோம். இறைவார்த்தையின் ஒளியால் வழிநடத்தப்பட்டு

 

புதன் மறைக்கல்வியுரையின்போது

புதன் மறைக்கல்வியுரையின்போது

மறைக்கல்வியுரை : திருமுழுக்குச் சடங்குகள் வெளிப்படுத்துபவை

18/04/2018 15:40

திருமுழுக்கு அருளடையாளம் குறித்த நம் தொடர் மறைக்கல்வி உரையில் இன்று, இயேசுவில் நம் புதிய வாழ்வின் துவக்கம் திருமுழுக்கு என்பதை, இச்சடங்களில் வெளிப்படுத்தும் வார்த்தைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து நோக்குவோம். குழந்தைக்கு என்ன பெயர் வைக்க விரும்புகிறார்கள் என பெற்றோரிடம் முதலில்......... 

 

புதன் மறைக்கல்வியுரையின்போது

புதன் மறைக்கல்வியுரையின்போது

மறைக்கல்வியுரை : நமக்கு புதிய வாழ்வைத் தருவது திருமுழுக்கு

11/04/2018 15:23

திருமுழுக்கு எனும் அருளடையாளம் வழியாகவே, பாவங்களுக்கான மன்னிப்பை நாம் பெறுவதுடன், கிறிஸ்துவில் ஒரு புதிய, முடிவற்ற வாழ்வுக்கு மீண்டும் பிறக்கிறோம். தூய ஆவியாரால் புனிதப்படுத்தப்பட்ட திருமுழுக்குத் தண்ணீரின் வழியாக நாம், இயேசுவின் இறப்பு மற்றும் உயிர்ப்பின் மீட்பளிக்கும் மறையுண்மையில்....

 

புதன் மறைக்கல்வி உரையில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

புதன் மறைக்கல்வி உரையில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

மறைக்கல்வியுரை : ஏழைகளில் இயேசுவின் முகத்தைக் காண்போம்

28/03/2018 15:56

அன்புச் சகோதர சகோதரிகளே! திருஅவையில் பாஸ்கா கால மூன்று நாள் சிறப்புக் கொண்டாட்டங்கள், இவ்வியாழனன்று துவங்குகின்றன. இந்நாட்களில் நாம், ஆண்டவரின் மரணம் மற்றும் உயிர்ப்பின் உன்னத மறையுண்மைகளை மீண்டும் வாழ்கிறோம். கிறிஸ்து, நம் பாவங்களுக்காக இறந்து புது வாழ்வுக்கு உயிர்த்தெழுந்தார் என்பது