சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

புதிய சட்ட வரைவு

அமேசான் காடுகள்

அமேசான் காடுகள்

அமேசான் பகுதி சிறப்பு ஆயர் மாமன்ற தயாரிப்பு வரைவு

08/06/2018 16:44

‘திருஅவைக்கும், ஒருங்கிணைந்த சுற்றுச்சூழலுக்கும் புதிய பாதைகள்’ என்ற தலைப்பில், 2019ம் ஆண்டு அக்டோபரில் நடைபெறவிருக்கும், அமேசான் பகுதி ஆயர்கள் சிறப்பு மாமன்றத்திற்குரிய தயாரிப்பு ஏட்டை, இவ்வெள்ளியன்று செய்தியாளர் கூட்டத்தில் வெளியிட்டுள்ளது திருப்பீடம். அமேசான் பகுதியில் வாழ்கின்ற