சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

புனித நகரம்

எருசலேம் கிறிஸ்தவ தலைவர்கள்

எருசலேம் கிறிஸ்தவ தலைவர்கள்

எருசலேமை ஒரு சிலருக்கு மட்டும் என முடக்க முடியாது

19/12/2017 16:30

கலந்துரையாடல்கள் மற்றும் அனைத்துலக சட்டத்தின் அடிப்படையில், நீதியுடன் கூடிய அமைதி உடன்பாடு ஒன்று ஏற்படும் வரையில், எருசலேம் புனித நகர், பொதுவான ஒரு நகரம் என்ற நிலை கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் என, தங்கள் கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா வாழ்த்துச் செய்தியில் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர் அப்பகுதி கிறிஸ்தவ......

 

புதன் மறைக்கல்வி உரை வழங்குகிறார்  திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

புதன் மறைக்கல்வி உரை வழங்குகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

எருசலேம் பிரச்சனைகள் கவலையளிக்கின்றன - திருத்தந்தை

06/12/2017 14:35

யூதர்கள், கிறிஸ்தவர்கள், இஸ்லாமியர் அனைவருக்கும் புனிதமாக விளங்கும் எருசலேம் நகரில் பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் மாற்றங்களைக் கொணர்வது தனக்கு மிகுந்த கவலையை அளிக்கிறது என்று திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் கூறியுள்ளார். டிசம்பர் 6, இப்புதனன்று, தன் மறைக்கல்வி உரையை வழங்கியபின், திருத்தந்தை