சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

பேரிடர் விழிப்புணர்வு

இந்தியாவில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள்

இந்தியாவில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள்

இயற்கைப் பேரிடரைக் குறைப்பது பற்றி காரித்தாஸ்

13/06/2018 16:53

இயற்கைப் பேரிடர்கள் மற்றும் கடும் காலநிலை மாற்ற நிலைகளால், இந்தியா தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டுவரும்வேளை, பேரிடர் சமயங்களில் எப்படி தங்களைக் காத்துக்கொள்வது என்பது பற்றி, இந்திய காரித்தாஸ் நிறுவனம் கிராம மக்களுக்குப் பயிற்சி அளித்து வருகின்றது. கடந்த ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து, புழுதிப்