சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

பொதுவான இல்லம்

பொது மறைக்கல்வியுரையில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

பொது மறைக்கல்வியுரையில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

பொதுவான இல்லமாகிய பூமியைப் பாதுகாக்க திருத்தந்தை அழைப்பு

11/10/2017 15:58

உலக இயற்கைப் பேரிடர் தடுப்பு நாள், அக்டோபர் 13, வருகிற வெள்ளியன்று கடைப்பிடிக்கப்படும்வேளை, இறைவனின் படைப்பைப் பாதுகாக்குமாறு விண்ணப்பித்தார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். இப்புதன் பொது மறைக்கல்வியுரைக்குப்பின் இவ்வழைப்பை விடுத்த திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், சுற்றுச்சூழலை மிகுந்த

 

 

புதன் மறைக்கல்வியுரைக்குச் செல்லும் திருத்தந்தை

புதன் மறைக்கல்வியுரைக்குச் செல்லும் திருத்தந்தை

எல்லாப் படைப்புயிர்களும் நலமாக வாழ்வதற்கு ஏற்ற இடமாக..

14/07/2017 15:47

இப்பூமி என்ற பொதுவான இல்லம், எல்லாப் படைப்புயிர்களும் நலமாக வாழ்வதற்கு ஏற்ற இடமாக அமைவதற்கு, ஒவ்வோர் அரசும் பொறுப்புள்ள விதத்தில் செயல்பட வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். Laudato si’ மற்றும், மாநகரங்கள்” என்ற தலைப்பில், பிரேசில் நாட்டின் ரியோ தெ ஜெனெய்ரோவில், ஜூலை

 

இரமதான் மாதத்தில்  எருசலேம் ஆலயத்தில் வெள்ளிக்கிழமை செபத்தில் கலந்துகொண்ட பாலஸ்தீனியச் சிறுமிகள்

இரமதான் மாதத்தில் எருசலேம் ஆலயத்தில் வெள்ளிக்கிழமை செபத்தில் கலந்துகொண்ட பாலஸ்தீனியச் சிறுமிகள்

நம் பொதுவான இல்லத்தைப் பாதுகாக்க கிறிஸ்தவர்கள்,முஸ்லிம்கள்

02/06/2017 16:02

இந்த உலகமாகிய நம் பொதுவான இல்லத்தைப் பாதுகாக்க, கிறிஸ்தவர்களும் முஸ்லிம்களும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுமாறு, திருப்பீட அவை ஒன்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. கிறிஸ்தவர்களும் முஸ்லிம்களும் நம் பொதுவான இல்லத்தைப் பாதுகாக்க என்ற தலைப்பில், இரமதான் மாதத்திற்கும், அதன் இறுதியில் சிறப்பிக்கப்படும் 

 

திருத்தந்தையும், கத்தோலிக்கோஸ் 2ம் கரேக்கேன் அவர்களும் தண்ணீர் ஊற்றுகிறார்கள்

திருத்தந்தையும், கத்தோலிக்கோஸ் 2ம் கரேக்கேன் அவர்களும் தண்ணீர் ஊற்றுகிறார்கள்

திருத்தந்தை : நம் பொதுவான இல்லத்திற்கு இரக்கம் காட்டுவோம்

01/09/2016 16:10

கடவுள் நமக்கு வளம் நிறைந்த தோட்டத்தை வழங்கியுள்ளார், ஆனால் நாம் அதை, கழிவுப்பொருள்கள், தரிசு நிலங்கள் மற்றும், குப்பைக்கூளங்களால், பயனற்ற மாசுகேடடைந்த இடமாக மாற்றியுள்ளோம் என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் செய்தி ஒன்று கூறுகிறது. கத்தோலிக்கத் திருஅவையில், இவ்வியாழனன்று

 

திருத்தந்தை - பிரேசில் நாட்டிற்கு அனுப்பியுள்ள செய்தி

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

திருத்தந்தை - பிரேசில் நாட்டிற்கு அனுப்பியுள்ள செய்தி

11/02/2016 15:18

பிரேசில் ஆயர் பேரவையின் தவக்கால முயற்சிக்கு, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், தன் வாழ்த்துக்களையும், ஆசீரையும் ஒரு செய்தி வடிவில் அனுப்பியுள்ளார்.

 

பசிபிக் பெருங்கடலிலிருந்து பிரதிபலிக்கும் வெப்பம்

பசிபிக் பெருங்கடலிலிருந்து பிரதிபலிக்கும் வெப்பம், நாசா எடுத்த படம்

நம் பொதுவான இல்லமாகிய பூமியைப் பாதுகாக்க அழைப்பு

06/02/2016 15:29

நம் பொதுவான இல்லமாகிய இப்பூமியைப் பாதுகாக்கவும், வாழ்வதற்குப் புதிய வழிகளைக் கண்டுபிடிக்கவும் வேண்டுமென்று உலகினர் அனைவரையும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். பிப்ரவரி மாதச் செபக் கருத்துகள் குறித்த சிந்தனைகளை, காணொளிச் செய்தி வழியாக இவ்வெள்ளி மாலையில் வழங்கியுள்ள