சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

பொதுவான இல்லம்

பொது மறைக்கல்வியுரையில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

பொது மறைக்கல்வியுரையில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

பொதுவான இல்லமாகிய பூமியைப் பாதுகாக்க திருத்தந்தை அழைப்பு

11/10/2017 15:58

உலக இயற்கைப் பேரிடர் தடுப்பு நாள், அக்டோபர் 13, வருகிற வெள்ளியன்று கடைப்பிடிக்கப்படும்வேளை, இறைவனின் படைப்பைப் பாதுகாக்குமாறு விண்ணப்பித்தார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். இப்புதன் பொது மறைக்கல்வியுரைக்குப்பின் இவ்வழைப்பை விடுத்த திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், சுற்றுச்சூழலை மிகுந்த

 

 

புதன் மறைக்கல்வியுரைக்குச் செல்லும் திருத்தந்தை

புதன் மறைக்கல்வியுரைக்குச் செல்லும் திருத்தந்தை

எல்லாப் படைப்புயிர்களும் நலமாக வாழ்வதற்கு ஏற்ற இடமாக..

14/07/2017 15:47

இப்பூமி என்ற பொதுவான இல்லம், எல்லாப் படைப்புயிர்களும் நலமாக வாழ்வதற்கு ஏற்ற இடமாக அமைவதற்கு, ஒவ்வோர் அரசும் பொறுப்புள்ள விதத்தில் செயல்பட வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். Laudato si’ மற்றும், மாநகரங்கள்” என்ற தலைப்பில், பிரேசில் நாட்டின் ரியோ தெ ஜெனெய்ரோவில், ஜூலை