சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

மகாராஷ்டிரா மாநிலம்

மகாராஷ்டிரா சமூகப் புறக்கணிப்புத் தடைச் சட்டத்திற்கு வரவேற்பு

இந்தியாவில் மனித உரிமைகளை வலியுறுத்தி நிகழும் போராட்டம்

மகாராஷ்டிரா சமூக புறக்கணிப்புத் தடைச் சட்டத்திற்கு வரவேற்பு

04/08/2017 15:14

சமூகப் புறக்கணிப்புத் தடை சட்டம், தலித் கிறிஸ்தவர்கள் போன்ற சில வகுப்பினர் ஒடுக்கப்படுவதை நிறுத்த கொண்டுவரப்பட்டுள்ள சரியான நடவடிக்கை - சாஜன் ஜார்ஜ்

 

இயற்கை வேளாண் பெண்கள் அமைப்புக்கு ஐ.நா. விருது

இந்தியாவின் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் இயற்கை வேளாண்மை செய்யும் பெண்

இயற்கை வேளாண் பெண்கள் அமைப்புக்கு ஐ.நா. விருது

15/07/2017 15:30

Swayam Shikhan Prayog என்ற அமைப்புக்கு, UNDP நிறுவனத்தின் வளர்ச்சித் திட்டம் வழங்கும் 2017ம் ஆண்டு - Equator விருது வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.