சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

மனிலா

Genfest கொண்டாட்டம்

Genfest கொண்டாட்டம்

மனிலா Genfest விழாவில் 100க்கு மேற்பட்ட நாடுகளின் இளையோர்

06/07/2018 16:56

Genfest எனப்படும், ஃபோக்கோலாரே இயக்கத்தின் உலகளாவிய இளையோர் விழா, பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் மனிலாவில், ஜூலை 6, இவ்வெள்ளியன்று தொடங்கியுள்ளது. ஜூலை 08, வருகிற ஞாயிறு வரை நடைபெறும், இந்த இளையோர் விழாவில், நூற்றுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளிலிருந்து ஏறத்தாழ ஆறாயிரம் இளையோர்.............................. 

 

பிலிப்பீன்ஸ் கர்தினால் தாக்லே

பிலிப்பீன்ஸ் கர்தினால் தாக்லே

இயேசுவையும் அவரின் நற்செய்தியையும் தினமும் அறிவியுங்கள்

29/07/2017 14:50

ஒவ்வொரு நாளும் ஆற்றும் செயல்களில், இயேசுவையும் அவரின் நற்செய்தியையும் அறிவியுங்கள் என, மணிலா பேராயர் கர்தினால் அந்தோனியோ லூயிஸ் தாக்லே அவர்கள், பிலிப்பீன்ஸ் மக்களைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். பிலிப்பீன்சில் இவ்வாண்டில் சிறப்பிக்கப்படும் பங்குத்தள ஆண்டின் ஒருபகுதியாக, மணிலாவில் நடைபெற்ற