சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

முதுபெரும் தந்தை Tawadros

காப்டிக் ஆர்த்தடாக்ஸ் முதுபெரும்தந்தை இரண்டாம் Tawadros

காப்டிக் ஆர்த்தடாக்ஸ் முதுபெரும்தந்தை இரண்டாம் Tawadros

பாரி நகர் சந்திப்பு குறித்து முதுபெரும்தந்தை 2ம் Tawadros

05/07/2018 16:15

நாம் எழுப்பும் வேண்டுதல்கள், நம் பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் தீர்க்கும் வலிமை பெற்றவை என்ற மனநிலையுடன் இத்தாலியின் பாரி நகரில் நடைபெறவிருக்கும் கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு செப வழிபாட்டில் தான் கலந்துகொள்ளச் செல்வதாக காப்டிக் ஆர்த்தடாக்ஸ் முதுபெரும்தந்தை இரண்டாம் Tawadros அவர்கள் கூறினார். ஜூலை 7ம்தேதி...