சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான கலவரங்கள்

இலங்கையில் ஒழுங்குமுறை காக்கப்படுமாறு கிறிஸ்தவர்கள்...

இலங்கை கலவரங்களைத் தடுக்கும் பணியில் இராணுவம்

இலங்கையில் ஒழுங்குமுறை காக்கப்படுமாறு கிறிஸ்தவர்கள்...

09/03/2018 14:53

இலங்கையில் சட்டம் ஒழுங்குமுறைகளை, விரைவில் கொண்டுவருமாறு, அந்நாட்டின் மனித உரிமை குழுக்களும், கிறிஸ்தவ கழகங்களும், அரசை வலியுறுத்தியுள்ளன.