சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

மூன் ஜே-இன்

தென் கொரிய 'நீல மாளிகை' அரசுத்தலைவர் இல்லம் அர்ச்சிப்பு

தென் கொரிய அரசுத்தலைவர் இல்லம் அர்ச்சிக்கப்பட்டபோது...

தென் கொரிய 'நீல மாளிகை' அரசுத்தலைவர் இல்லம் அர்ச்சிப்பு

18/05/2017 14:39

தென் கொரியாவின் புதிய அரசுத்தலைவர், மூன் ஜே-இன் அவர்கள், 'நீல மாளிகை' என்றழைக்கப்படும் அரசுத்தலைவர் இல்லத்தில் அண்மையில் குடியேறிய வேளையில், அவ்வில்லத்தை கத்தோலிக்க அருள்பணியாளர் ஒருவர் அர்ச்சித்தார் என, பீதேஸ் (Fides) செய்தி கூறுகிறது. மே 13, கடந்த சனிக்கிழமை சிறப்பிக்கப்பட்ட பாத்திமா அன்னை