சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

மோசூல் நகர விடுதலை

மோசூல் நகரை கட்டியெழுப்புவது, தீவிரவாதத்திற்கு தகுந்த பதில்

மோசூல் நகரின் விடுதலையைக் கொண்டாடும் மக்கள்

மோசூல் நகரை கட்டியெழுப்புவது, தீவிரவாதத்திற்கு தகுந்த பதில்

12/07/2017 15:53

அனைவரும் இணைந்து மோசூல் நகரை கட்டியெழுப்புவது ஒன்றே, தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கு நாம் தரக்கூடிய தகுந்த பதில் - முதுபெரும் தந்தை லூயிஸ் இரபேல் சாக்கோ