சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

மே 12 - உலக செவிலியர் நாள்

மே 12, உலக செவிலியர் தினம்

பிரேசில் நாட்டில் பணியாற்றும் ஆண் மற்றும் பெண் செவிலியர்கள்

மே 12, உலக செவிலியர் தினம்

11/05/2018 15:33

MSF அமைப்பு, இந்த அமைப்பில் 72 நாடுகளில் பணியாற்றும் 8,843 செவிலியர்களும், எல்லா நேரங்களிலும் தரமான பணிகளை ஆற்றி வருகின்றனர் எனப் பாராட்டியுள்ளது.