சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

லூர்து அன்னை திருத்தலம்

லூர்து நகரில் ஒரு புதுமை அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது

லூர்து அன்னையின் பரிந்துரையால் குணமான பிரான்ஸ் நாட்டு அருள்சகோதரி Bernadette Moriau

லூர்து நகரில் ஒரு புதுமை அதிகாரப்பூர்வ அங்கீகாரம்

13/02/2018 15:44

லூர்து அன்னையிடம் செபித்ததால், ஏழாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட புதுமைகள் நடந்திருந்தாலும், எழுபது புதுமைகளே இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

 

இமயமாகும் இளமை : லூர்துநகர் திருத்தலத்தில் இளையோர் அணி

லூர்துநகர் திருத்தலத்தில் நோயுற்றோருக்கு உதவும் இளையோர் அணி

இமயமாகும் இளமை : லூர்துநகர் திருத்தலத்தில் இளையோர் அணி

10/02/2018 14:38

இளையோர் நடுவே, மத உணர்வுகள் உயிரோட்டமுடன் இருப்பதும், துன்புறுவோரைக் கண்டதும் அவர்களுள் ஊற்றெடுக்கும் பரிவும், லூர்து நகர் திருத்தலத்தில் வெளிச்சமாகின்றன.