சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

வாய் வார்த்தை

மலாவி ஆயர்கள்

மலாவி ஆயர்கள்

வார்த்தை மற்றும் செயல்பாடுகளால் வன்முறைக்கு காரணமாகாதீர்கள்

09/07/2018 16:36

வரும் ஆண்டு மே மாதம் மலாவி நாட்டில் இடம்பெற உள்ள பொதுத்தேர்தல் குறித்து சில வழிமுறைகளை மக்களுக்கு வெளியிட்டுள்ளனர், அந்நாட்டு ஆயர்கள். எந்த ஒரு தனிப்பட்ட அரசியல்வாதிக்கோ, அரசியல் கட்சிக்கோ, தலத்திருஅவையால் ஆதரவு வழங்க முடியாது என தங்கள் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ள ஆயர்கள், ஆனால்...............