சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

விதிமுறை மாற்றங்கள்

திருவழிபாட்டில் திருத்தந்தை

திருவழிபாட்டில் திருத்தந்தை

திருவழிபாட்டு நூல் மொழிபெயர்ப்பு விதிகள் குறித்த விளக்கம்

23/10/2017 15:50

இலத்தீன் மொழியிலுள்ள திருவழிபாட்டு நூல்களை வெவ்வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கும்போது, அதனை திருப்பீடம் ஆராய்ந்து ஒப்புதல் வழங்கிய பின்னரே பயன்படுத்தவேண்டும் என்ற பழைய விதிமுறையை மாற்றி, தற்போது ஆயர் பேரவைகளுக்கு அதிக அதிகாரத்தை வழங்கும் முறை குறித்து மேலும் சில விளக்கங்களை அண்மையில்.........

 

அரவணைத்து ஆறுதலளிக்கும் அன்னை

அரவணைத்து ஆறுதலளிக்கும் அன்னை தெரேசா

பாசமுள்ள பார்வையில்...: விதிவிலக்குகள் விதிமுறையாக முடியாது

16/06/2017 15:45

தன் குடும்பத்தினரால் பல்வேறு துன்பங்களை அனுபவித்த மனிதன் ஒருவன், முனிவர் ஒருவரை அணுகினான். “தாயை வணங்கு; தந்தையைத் தொழு; தாயிற் சிறந்ததொரு கோவிலும் இல்லை; கோவிலில் சென்று அடையும் புண்ணியத்தைவிடத் தாயை வணங்கிக் கிடைப்பது பெரும் புண்ணியம்" என்றெல்லாம் கூறுகிறீர்களே,