சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

விளம்பரம்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில்  திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்  திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார்

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் திருப்பலி நிறைவேற்றுகிறார்

திருத்தந்தை : இறையாட்சி, விளம்பரத்தோடு வருவது அல்ல

16/11/2017 14:51

இறையாட்சி, கண்கவர் கண்காட்சியோ, கேளிக்கையோ, விளம்பரமோ அல்ல, நாம் தீட்டும் மேய்ப்புப்பணி திட்டங்களால் உருவாவதில்லை, மாறாக, தூய ஆவியார் அதனை வளர்க்கிறார் என்று திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் இவ்வியாழனன்று வழங்கிய மறையுரையில் கூறினார். தான் தங்கியிருக்கும் சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றால