சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

விவிலியத் தேடல்

ஐந்து வாற்கோதுமை அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களும்

அப்பம் பலுகிய புதுமையை குறிக்கும், ஐந்து வாற்கோதுமை அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களும்

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – அப்பம் பகிர்ந்தளித்த புதுமை - 1

22/05/2018 10:51

யோவான் நற்செய்தியில் சொல்லப்பட்டுள்ள புதுமைகள் வரிசையில், நான்காம் புதுமையில் நம் தேடல் பயணம் இன்று துவங்குகிறது. இந்த நற்செய்தியின் 6ம் பிரிவில், இயேசு 5000 பேருக்கு அப்பம் பகிர்ந்தளித்த புதுமை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இயேசு, தன் பணி வாழ்வில் ஆற்றியதாக, பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள புதுமைகளின்.... 

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – 38 ஆண்டு வேதனையின் முடிவு - 3

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – 38 ஆண்டு வேதனையின் முடிவு - 3

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – 38 ஆண்டு வேதனையின் முடிவு - 3

15/05/2018 15:07

நல்லவை நிகழும்போது, அந்த நன்மையால் உள்ளம் மகிழ்வதற்குப் பதில், என்ன குறை கண்டுபிடிக்கலாம் என்று காத்திருப்போர், குறை காண்பதிலேயே குறியாய் இருப்பர்.

 

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – முப்பத்தெட்டு ஆண்டு வேதனையின் முடிவு - 2

பெத்சதா குளத்தருகே நோயுற்றவரைச் சந்திக்கும் இயேசு

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – 38 ஆண்டு வேதனையின் முடிவு - 2

08/05/2018 16:01

தங்கள் பலமற்ற நிலையை, பரிதாபத்தைச் சம்பாதிக்கும் காட்சிப் பொருளாக்காமல், அதே நிலையை வைத்து, சாதனைகள் புரிந்துள்ளதை எண்ணிப் பார்க்கத் தோன்றுகிறது.

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – 38 ஆண்டு வேதனையின் முடிவு - 1

பெத்சதா குளத்தருகே 38 ஆண்டுகள் நோயுற்று கிடப்பவரைச் சந்திக்கும் இயேசு

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – 38 ஆண்டு வேதனையின் முடிவு - 1

01/05/2018 15:21

யோவான் நற்செய்தியில் காணப்படும் மூன்றாவது புதுமை - முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகளாக நோயுற்றிருந்த ஒருவரை இயேசு குணமாக்கிய புதுமை

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – அரச அலுவலர் மகன் குணமடைதல் - 4

அவரும் இயேசு தம்மிடம் சொன்ன வார்த்தைகளை நம்பிப் புறப்பட்டுப் போனார் - யோவான் 4,50

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – அரச அலுவலர் மகன் குணமடைதல் - 4

24/04/2018 14:15

இயேசுவின் சொற்கள் புதுமைகளை ஆற்றும் வல்லமை கொண்டது என்பதை நம்பிய பணியாளர்களும், அரச அலுவலரும், நமக்கு, நம்பிக்கை பாடங்களைச் சொல்லித் தருவார்களாக.

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – அரச அலுவலர் மகன் குணமடைதல் - 3

இரத்தப் புற்றுநோய் கொண்ட தன் மகனுடன் தந்தையும், நண்பர்களும்

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – அரச அலுவலர் மகன் குணமடைதல் - 3

17/04/2018 15:51

அடையாளங்களும், அருஞ்செயல்களும் நம்பிக்கையை வளர்ப்பது உண்மை. அவற்றில் மட்டுமே நம் முழு கவனத்தையும் செலுத்தினால், இறைவனில், நம்பிக்கை வலுவிழந்து போகும்.

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – அரச அலுவலர் மகன் குணமடைதல் - 2

தொழுகைக் கூடத்தில் இயேசு புறக்கணிக்கப்படுதல்

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – அரச அலுவலர் மகன் குணமடைதல் - 2

10/04/2018 14:54

இயேசு சமாரியாவிலிருந்து கலிலேயாவுக்குச் சென்றார். தம் சொந்த ஊரில் இறைவாக்கினருக்கு மதிப்பு இராது என்று அவரே கூறியிருந்தார்.

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – அரச அலுவலர் மகன் குணமடைதல் - 1

இயேசு எருசலேம் கோவிலைத் தூய்மைப்படுத்துதல்

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – அரச அலுவலர் மகன் குணமடைதல் - 1

03/04/2018 14:17

அரும் அடையாளங்களைக் கண்டதால் மக்கள் கொண்டிருந்த நம்பிக்கை, அந்த நம்பிக்கையைக் குறித்து இயேசு கொண்டிருந்த கருத்து ஆகியவற்றை, புரிந்துகொள்ள முயல்வோம்.