சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

"தர்மமும் வார்த்தையும்"

பல்சமயக் கருத்தரங்கிற்கு கர்தினால் Tauran  அனுப்பிய செய்தி

இஸ்லாமிய மதத்தலைவருடன், பல்சமய உரையாடல் திருப்பீட அவையின் தலைவர், கர்தினால் Tauran

பல்சமயக் கருத்தரங்கிற்கு கர்தினால் Tauran அனுப்பிய செய்தி

16/05/2018 15:26

படைப்பாற்றல் மிகுந்த வழிகளில், சமுதாயங்களுக்கிடையே பாலங்களை அமைப்பது, மதத் தலைவர்களுக்கு முன் உள்ள ஒரு முக்கியமான பணி - கர்தினால் Tauran அவர்களின் செய்தி