சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

'முள்கரண்டியை வைத்துக் கொள்ளுங்கள்'

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – தண்ணீர் திராட்சை இரசமாக... 8

கானா திருமணப் பந்தியில், இயேசுவும், மரியாவும், சீடர்களுடன்...

விவிலியத்தேடல் : புதுமைகள் – தண்ணீர் திராட்சை இரசமாக... 8

13/03/2018 15:08

முதலில் நல்லவை, இறுதியில் தரம் குறைந்தவை என்பது உலகம் வகுத்துள்ள அளவுகோல். ஆனால், இறைவனின் கணிப்பில், இறுதியில் வருபவை மிகச் சிறந்தவையாக இருக்கும்.