சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

'விழிப்பாயிருக்கும் பணியாளர்கள்'

புதன் மறைக்கல்வி உரையின்போது

திருத்தந்தையின் புதன் மறைக்கல்வி உரையின்போது

திருத்தந்தையின் மறைக்கல்வியுரை : விழிப்புடன் காத்திருத்தல்

11/10/2017 16:11

விழிப்புடன் காத்திருக்கும் நிலை என நம்மால் அழைக்கவல்ல நம்பிக்கையின் பரிமாணம் குறித்து இன்று உங்களுடன் உரையாட நான் ஆவல் கொள்கிறேன். விளக்குகள் எரிந்துகொண்டிருக்க, தங்கள் இடையை வரிந்து கட்டிக்கொண்டு, தலைவர் வீடு திரும்பும்வரை கண்விழித்துக் காத்திருக்கும் பணியாளர்கள்போல், தம் சீடர்கள் இருக்க

 

இறைவனுக்காக இதயக் கதவை திறந்து வைப்போம்

திருத்தந்தையின் மூவேளை செப உரையைக் கேட்க, தூய பேதுரு வளாகத்தில் கூடியிருந்த விசுவாசிகள்

இறைவனுக்காக இதயக் கதவை திறந்து வைப்போம்

08/08/2016 15:16

விசுவாசத்தில் இறைவனுக்குப் பணிவிடைப் புரிய காத்திருப்போர் பேறுபெற்றோர் என இஞ்ஞாயிறு மூவேளை செப உரையில் எடுத்துரைத்தார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.