சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

2020 ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள்

ஐ.நா.வின் உலகளாவிய இலக்கை நோக்கி ஜப்பான் விளையாட்டு வீரர்கள்

2020ம் ஆண்டின் ஒலிம்பிக் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுக்களின் இலச்சனைகள் வெளியீடு

ஐ.நா.வின் உலகளாவிய இலக்கை நோக்கி ஜப்பான் விளையாட்டு வீரர்கள்

06/04/2018 15:08

ஐ.நா.வின் 2030ம் ஆண்டு இலக்குகள் நிறைவேற, 2020 ஒலிம்பிக் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுக்கள் வாய்ப்பாக உள்ளது - ஜப்பான் விளையாட்டு வீரர்கள்