சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

5ம் ஆண்டு நிறைவு

புலம்பெயர்ந்தவரின் உரிமைகள், மாண்பு மதிக்கப்பட அழைப்பு

புலம்பெயர்ந்தோருக்கு திருப்பலி நிறைவேற்றும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

புலம்பெயர்ந்தவரின் உரிமைகள், மாண்பு மதிக்கப்பட அழைப்பு

06/07/2018 16:11

புலம்பெயர்ந்தவர் மற்றும் அவர்களுக்கு உதவுகின்றவர்களுக்கு, இவ்வெள்ளி, வத்திக்கான் தூய பேதுரு பசிலிக்கா பேராலயத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்றிய திருத்தந்தை.

 

புலம்பெயர்ந்தோருக்கென சிறப்பு திருப்பலியாற்றும் திருத்தந்தை

இலாம்பதூசா தீவில் புலம்பெயர்ந்தோரைச் சந்திக்கும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

புலம்பெயர்ந்தோருக்கென சிறப்பு திருப்பலியாற்றும் திருத்தந்தை

05/07/2018 15:42

ஜூலை 6, இவ்வெள்ளி காலை 11 மணிக்கு, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், புனித பேதுரு பசிலிக்கா பேராலயத்தில் புலம்பெயர்ந்தோருக்கென சிறப்பு திருப்பலி நிறைவேற்றுவார்.

 

காஸ்தெல்கந்தோல்ஃபோவில் சந்திக்கும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்,  முன்னாள் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட்

காஸ்தெல்கந்தோல்ஃபோவில் சந்திக்கும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், முன்னாள் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட்

முன்னாள் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட் அவர்களின் கடிதம்

13/03/2018 14:50

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், மெய்யியல் மற்றும் இறையியலில் ஆழமான பயிற்சி பெற்றுள்ள ஒரு மனிதர் என்றும், அவர், குறிப்பிட்ட மெய்யியல் மற்றும் இறையியல் உருவாக்கம் இல்லாத வெறும் நடைமுறை மனிதர் என்று சொல்வது, அறிவற்ற முற்சார்பு எண்ணத்தின் வெளிப்பாடு என்றும், முன்னாள் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட் 

 

முன்னாள் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

முன்னாள் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட் திருஅவைக்காகச் செபித்து வருகிறார்

09/02/2018 15:19

 91 வயது நிரம்பிய முன்னாள் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட் அவர்கள், ஆழ்ந்த ஆன்மீகத்தில் வாழ்ந்து வருகிறார் என்றும், திருத்தந்தைக்கும், திருஅவைக்குமென செபித்து வருகிறார் என்றும், முதிர்ந்த வயதின் உடல்நிலையால் எதிர்கொள்ளும்  துன்பங்களையும், திருத்தந்தைக்கும், திருஅவைக்குமென அர்ப்பணித்து

 

"நீங்கள் என்ன கொடுக்கிறீர்கள் என்பதை விண்ணகம் போற்றும்"

குழந்தையுடன் அன்பைப் பரிமாறிக்கொள்ளும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

"நீங்கள் என்ன கொடுக்கிறீர்கள் என்பதை விண்ணகம் போற்றும்"

20/12/2017 15:55

"நீங்கள் என்ன வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதை அல்ல, மாறாக, நீங்கள் என்ன கொடுக்கிறீர்கள் என்பதையே விண்ணகம் போற்றி மதிக்கும்" - திருத்தந்தையின் டுவிட்டர்