சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

Casal del Marmo

இமயமாகும் இளமை - பணிவும், கனிவும் உருவாக்கும் மாற்றங்கள்

வளர் இளம் கைதிகளின் காலடிகளைக் கழுவி, முத்தமிடும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

இமயமாகும் இளமை - பணிவும், கனிவும் உருவாக்கும் மாற்றங்கள்

13/03/2018 14:41

வெளிப்புற மாற்றங்களை விட, மனிதர்கள் மனதில் திருத்தந்தை உருவாக்கிவரும் தாக்கங்களும், அவர்கள் வாழ்வில் உருவாகும் மாற்றங்களும் தலைமைப் பணியின் அம்சங்கள்