சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

Centesimus Annus அமைப்பு

டப்ளின் பேராயர் Diarmuid Martin

டப்ளின் பேராயர் Diarmuid Martin

திருஅவையின் சமூகக் கோட்பாடுகளின் முக்கியத்துவம்

20/04/2018 15:30

கத்தோலிக்கத் திருஅவையின் சமூகக் கோட்பாடுகள், சமூக அறிவியல், அரசியல் மற்றும் நிதி சார்ந்த விவகாரங்களின் கலந்துரையாடல்களில் இடம்பெற வேண்டும் என்று, டப்ளின் பேராயர் Diarmuid Martin அவர்கள், இவ்வாரத்தில் செய்தியாளர் கூட்டத்தில் கூறினார். “Centesimus Annus – Pro Pontifice” என்ற அமைப்பு ஆரம்பி