சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

Cor Orans

பிலடெல்பியா ஆழ்தியான சபை அருள்சகோதரிகள்

பிலடெல்பியா ஆழ்தியான சபை அருள்சகோதரிகள்

ஆழ்தியானச் சபை அருள்சகோதரிகளுக்கு புதிய நடைமுறைகள்

15/05/2018 15:51

ஆழ்தியானச் சபை அருள்சகோதரிகள், சமூக ஊடகங்களை, சமநிலை மற்றும் விவேகத்துடன் பயன்படுத்தலாம், அவ்வாறு பயன்படுத்தவில்லையென்றால், அவை, சத்தம், செய்திகள், தகவல்கள் போன்றவை நிறைந்து, ஆழ்தியான வாழ்வின் அமைதிக்கு ஆபத்தாக அமையும் என்று, திருப்பீட துறவியர் பேராயம், இச்செவ்வாயன்று வெளியிட்ட