சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

Giorgio La Pira

பொதுநிலை இறைஊழியர்களின் வீரத்துவ வாழ்வுமுறை ஏற்பு

புனித பேதுரு பசிலிக்கா வளாகத்தில் புனிதர்பட்ட திருப்பலி

பொதுநிலை இறைஊழியர்களின் வீரத்துவ வாழ்வுமுறை ஏற்பு

06/07/2018 16:19

Pietro Di Vitale, Giorgio La Pira, Alexia González-Barros y González, Carlo Acutis ஆகியோரின் வீரத்துவப் பண்புகளை, ஏற்றுக்கொண்டார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.