வத்திக்கான் வானொலியின் தலைப்பு பக்கம்வத்திக்கான் வானொலி
வத்திக்கான் வானொலி   
more languages  
 

 

Vatican Radio
INDIAN SECTION
TAMIL PROGRAMME
Palazzo Pio
Piazza Pia, 3
00120 Vatican City
e-mail: tamil@vatiradio.va

 

Vatican Radio
POC, P.B. N° 2251
Palarivattom
Kochi 682025
India
 

Vatican Radio
Bishop's House
P.B. N° 2
Jaffna
Sri Lanka
Vatican Radio
Indian Office
Loyola College
B.P.3301
Chennai 600034
Tamil Nadu - India


Vatican Radio
Satya Bharati, P.B. N° 2
Purulia road
Ranchi - 834001
India

Vatican Radio
Communication Center
St. Joseph's Street
Betta, Mannar
Sri Lanka
நாங்கள் யார் நிகழ்ச்சிகள் நேரம் வானொலி மையத்திற்கு எழுது வத்திக்கான் வானொலியின் தயாரிப்புகள் இணைப்புகள் பிற மொழிகள் தி௫ப்பீடம் வத்திக்கான் நகரம் தி௫த்தந்தை நிகழ்த்தும் தி௫வழிபாடுகள்
இவ்விணையத்தில் உள்ள அனைத்தும் உரிமம் பெற்றவை ©. இணைய ஒருங்கிணைப்பாளர் / இணைய அமைப்பாளர்கள் / சட்ட விதிமுறை / விளம்பரம்